7.7. Karbonáty

Obrázek 77-55. Práškový RTG difrakční záznam ankeritu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam ankeritu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin ankeritu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,392 19,10 1 0   0   3
4,051 25,51 1 1   0   1
3,714 27,87 3 0   1   2
2,906 35,85 100 1   0   4
2,693 38,80 1 0   0   6
2,556 40,97 1 0   1   5
2,414 43,50 3 1   1   0
2,203 47,91 5 1   1   3
2,073 51,12 1 0   2   1
2,024 52,46 4 2   0   2
2,020 52,57 3 1   0   7
1,856 57,62 1 0   2   4
1,818 58,95 5 0   1   8
1,797 59,69 6 1   1   6
1,795 59,79 3 0   0   9
1,756 61,26 1 2   0   5
1,573 69,31 1 2   1   1
1,550 70,48 4 1   2   2  M
1,507 72,83 1 1   0  10