7.7. Karbonáty

Obrázek 77-57. Struktura malachitu. Červeně jsou značeny planární trojúhelníky CO3, atomy Cu jsou uspořádány ve dvou strukturních pozicích vždy v oktaedrické koordinaci. Řez (001), základní buňka je vyznačena. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura malachitu v řezu (0001)

Schematické uspořádání koordinačních polyedrů ve struktuře malachitu. Řez (001). Vyznačena je základní buňka.

koordinační polyedry v řezu (001)

Schématické uspořádání koordinačních polyedrů ve struktuře malachitu. Řez (010). Vyznačena je základní buňka.

struktura malachitu - řez (010)