7.7. Karbonáty

Obrázek 77-59. Jehlicovité, radiálně paprsčité agregáty zeleného malachitu. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

vlasovité, radiálně uspořádané agregáty malachitu