7.7. Karbonáty

Obrázek 77-6. Krystaly kalcitu skalenoedrického typu. Podle Ježka (1932).

krystaly kalcitu skalenoedrického typu