7.7. Karbonáty

Obrázek 77-61. Struktura azuritu. Červeně jsou značeny planární trojúhelníky CO3, atomy Cu jsou uspořádány ve dvou strukturních pozicích. Řez (100), základní buňka je vyznačena. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura azuritu podle (100)

Schematické uspořádání atomů ve struktuře azuritu. Jednotlivé "vrstvy" podmiňují štěpnost podle (100). Řez (001). Vyznačena je základní buňka.

struktura azuritu podle (001)

Struktura azuritu podle (010). Vyznačena je základní buňka.

struktura azuritu podle (010)