7.7. Karbonáty

Obrázek 77-62. Práškový RTG difrakční záznam azuritu pro Co záření. Měřeno přístrojem Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam azuritu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin azuritu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,150 20,00 55 0   0   2
5,080 20,28 30 0   1   1
4,990 20,65 11 1   0   0
3,860 26,80 3 0   1   2
3,800 27,23 7 -1   1   0
3,674 28,18 50 -1   0   2
3,516 29,48 100 1   0   2
3,107 33,46 11 -1   1   2
2,964 35,13 3 0   1   3
2,920 35,68 9 0   2   0
2,811 37,11 7 0   2   1
2,590 40,41 11 -1   1   3
2,540 41,24 25 0   2   2
2,523 41,53 20 1   2   0
2,510 41,75 35 1   1   3
2,503 41,88 30 2   0   0
2,336 45,03 17 -1   0   4
2,299 45,79 13 2   1   0
2,287 46,05 35 -1   2   2
2,265 46,52 25 -2   1   1
2,224 47,43 70 2   1   1
2,168 48,73 15 -1   1   4
2,104 50,32 7 1   1   4
2,057 51,55 3 -1   2   3
2,015 52,71 3 1   2   3
1,948 54,67 20 -2   1   3
1,900 56,17 7 -2   2   0
1,879 56,85 5 2   1   3
1,858 57,56 3 2   2   1
1,836 58,31 7 -2   0   4
1,824 58,73 17 -1   2   4
1,791 59,92 9 1   1   5
1,786 60,11 9 1   2   4
1,759 61,13 3 2   0   4
1,721 62,63 3 0   0   6
1,696 63,66 3 0   3   3
1,668 64,87 1 3   0   0
1,651 65,60 3 0   1   6
1,595 68,21 15 1   3   3
1,568 69,57 5 3   0   2
1,555 70,25 3 -2   2   4