7.7. Karbonáty

Obrázek 77-63. Krátce sloupcovité nebo silně tabulkovité ideálně vyvinuté krystaly azuritu. Krystalové tvary: c = {001}, m = {110}, a = {100}, k = {111}, u = {10-2}, l = {013}. Podle Ježka (1932).

tabulkovité krystaly azuritu