7.7. Karbonáty

Obrázek 77-64. Povlakový agregát až kůra modrého azuritu.

agregát modrého azuritu