7.7. Karbonáty

Obrázek 77-7. Dvojčatění kalcitu podle (0001). Vlevo skalenoedrický krystal, vpravo spojka prizmatu a klence. Podle Ježka (1932).

dvojčatění kalcitu podle (0001)