7.7. Karbonáty

Obrázek 77-8. Dvojčatné srostlice kalcitu podle zákona (10-11), tj. plocha základního klence. Upraveno podle Ježka (1932).

dvojčatění kalcitu podle základního klence (10-11)