7.7. Karbonáty

Obrázek 77-9. Dvojčatné srostlice kalcitu podle záporného nižšího klence (01-12). Upraveno podle Ježka (1932).

dvojčata kalcitu podle (01-12)