7.8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-1. Struktura monazitu. Atomy fosforu (tmavě modré kuličky) jsou v tetraedrické koordinaci s kyslíkem (světlé modré kuličky) a atom Ce (červené kuličky) je devitičetné koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

uspořádání atomů v základní buňce monazitu

Schematické znázornění struktury monazitu s tetraedry PO4. Řez podle roviny (010). Vyznačena je základní buňka.

koordinační polyedry ve struktuře monazitu

Schematické znázornění koordinačních polyedrů ve struktuře monazitu, řez (010). 

struktura monazitu v řezu (010)