7.8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-11. Struktura apatitu. Uspořádání jednotlivých atomů v základní buňce (Z = 2). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

uspořádání atomů v základní buňce struktury apatitu

Schematické znázornění struktury apatitu s tetraedry PO4. Řez podle roviny (010). Vyznačena je základní buňka.

struktura apatitu v řezu (010)

Schematické znázornění koordinačních polyedrů ve struktuře apatitu, zvýrazněna je dvojí koordinace atomů Ca, řez (0001). 

koordinační polyedry apatitu v řezu (0001)