8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-13. Ideálně vyvinuté, krátce sloupcovité krystaly apatitu prizmatického typu. Krystalové tvary: a = {10-10}, c = {0001}, s = {11-21}, r = {10-12}, u = {12-31}, x = {10-11}. Podle Ježka (1932).

krátce sloupcovité krystaly apatitu