8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-14. Ideálně vyvinuté, dlouze sloupcovité krystaly apatitu prizmatického typu. Krystalové tvary: a = {11-20}, m = {10-10}, c = {0001}, x = {10-11}, s = {11-21}. Podle Ježka (1932).

dlouze sloupcovité krystaly apatitu