8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-16. Silně tabulkovitý krystal zeleného apatitu se symetricky uspořádanými tmavými inkluzemi. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

hexagonální, krátce sloupcovitý apatit