8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-17. Dlouze sloupcovitý krystal zeleného apatitu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

dlouze sloupcovitý, zelený krystal apatitu