7.8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-18. Struktura mimetezitu. Uspořádání jednotlivých atomů v základní buňce (Z = 2). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

základní buňka ve struktuře mimetezitu

Schematické znázornění struktury mimetezitu s tetraedry PO4. Řez podle roviny (0001). Vyznačena je základní buňka.

struktura mimetezitu v řezu (0001)