7.8. Fosfáty, arzenáty vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-19. Práškový RTG difrakční záznam mimetezitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam mimetezitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin mimetezitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,130 20,08 4 1   1   0
4,440 23,24 18 2   0   0
4,220 24,47 18 1   1   1
3,810 27,16 2 2   0   1
3,720 27,83 10 0   0   2
3,430 30,23 18 1   0   2
3,360 30,88 40 2   1   0
3,060 33,99 100 2   1   1
3,010 34,58 90 1   1   2
2,962 35,15 65 3   0   0
2,853 36,54 2 2   0   2
2,560 40,90 2 2   2   0
2,492 42,07 2 2   1   2
2,423 43,33 2 2   2   1
2,337 45,01 4 3   1   1
2,315 45,46 2 3   0   2
2,233 47,23 6 1   1   3
2,220 47,52 6 4   0   0
2,110 50,17 30 2   2   2
2,053 51,66 10 3   1   2
2,037 52,10 6 3   2   0
1,994 53,31 20 2   1   3
1,964 54,19 18 3   2   1
1,936 55,04 18 4   1   0
1,905 56,01 20 4   0   2
1,860 57,49 8 0   0   4
1,786 60,11 2 3   2   2
1,747 61,60 2 3   1   3
1,718 62,75 4 4   1   2
1,677 64,47 6 4   2   0
1,664 65,03 6 3   3   1
1,626 66,75 6 2   1   4
1,602 67,88 8 5   0   2
1,574 69,26 16 3   2   3
1,558 70,08 10 5   1   1