8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-20. Různoměrný vývin sloupečkovitých krystalů mimetezitu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

slupečkovité krystaly žlutého mimetezitu