7.8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-21. Struktura vanadinitu. Uspořádání jednotlivých atomů v základní buňce (Z = 2). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

uspořádání atomů v základní buňce vanadinitu

Schematické znázornění struktury vanadinitu s tetraedry PO4. Řez podle roviny (0001). Vyznačena je základní buňka.

struktura vanadinitu podle (0001)