7.8. Fosfáty, arzenáty vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-22. Práškový RTG difrakční záznam vanadinitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam vanadinitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin vanadinitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
8,940 11,48 1 1   0   0
5,670 18,15 1 1   0   1
5,160 19,97 6 1   1   0
4,471 23,08 18 2   0   0
4,223 24,46 25 1   1   1
3,819 27,09 5 2   0   1
3,672 28,20 6 0   0   2
3,396 30,54 30 1   0   2
3,380 30,69 40 2   1   0
3,072 33,86 85 2   1   1
2,992 34,79 100 1   1   2
2,980 34,93 80 3   0   0
2,837 36,76 2 2   0   2
2,762 37,79 2 3   0   1
2,581 40,55 2 2   2   0
2,487 42,16 2 2   1   2
2,435 43,10 1 2   2   1
2,361 44,53 1 1   0   3
2,350 44,75 1 3   1   1
2,314 45,48 5 3   0   2
2,235 47,18 5 4   0   0
2,212 47,70 8 1   1   3
2,111 50,14 30 2   2   2
2,055 51,61 18 3   1   2
2,051 51,71 16 3   2   0
1,982 53,64 25 2   1   3
1,976 53,84 30 3   2   1
1,951 54,57 20 4   1   0
1,909 55,89 20 4   0   2
1,892 56,44 2 3   0   3
1,886 56,63 1 4   1   1
1,836 58,32 9 0   0   4
1,789 59,98 4 3   2   2  M
1,741 61,82 2 3   1   3
1,738 61,97 2 5   0   1
1,730 62,28 2 1   1   4
1,722 62,59 8 4   1   2  M
1,698 63,57 3 2   0   4
1,690 63,92 5 4   2   0
1,676 64,53 5 3   3   1
1,651 65,63 1 4   0   3
1,647 65,80 1 4   2   1
1,613 67,37 8 2   1   4
1,607 67,65 20 5   0   2  M
1,572 69,35 9 3   2   3
1,569 69,52 12 5   1   1
1,563 69,81 14 3   0   4
1,558 70,07 14 3   3   2