8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-23. Ideální vývoj dlouze sloupcovitých krystalů vanadinitu. Krystalové tvary: m = {10-10}, c = {0001}, y = {20-21}, r = {10-12}. Podle Ježka (1932).

dlouze sloupcovité krystaly vanadinitu