8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-24. Červenohnědé sloupečkovité krystaly vanadinitu. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

sloupečkovité krystaly vanadinitu