7.8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-25. Uspořádání jednotlivých atomů v základní buňce pyromorfitu (Z = 2). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura pyromorfitu v řezu (0001)

Schematické znázornění struktury pyromorfitu s tetraedry PO4. Řez podle roviny (0001). Vyznačena je základní buňka.

schématické znázornění struktury pyromorfitu