7.8. Fosfáty, arzenáty vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-26. Práškový RTG difrakční záznam pyromorfitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam pyromorfitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin pyromorfitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,990 20,65 8 1   1   0
4,330 23,84 20 2   0   0
4,130 25,02 45 1   1   1
3,730 27,75 2 2   0   1
3,670 28,21 8 0   0   2
3,380 30,69 25 1   0   2
3,270 31,75 35 2   1   0
2,985 34,87 100 2   1   1
2,959 35,19 100 1   1   2
2,885 36,12 60 3   0   0
2,497 41,98 2 2   2   0
2,440 43,01 2 2   1   2
2,266 46,50 6 3   0   2
2,195 48,10 16 1   1   3
2,162 48,88 8 4   0   0
2,063 51,39 35 2   2   2
2,007 52,93 18 3   1   2
1,983 53,63 10 3   2   0
1,957 54,40 20 2   1   3
1,915 55,69 25 3   2   1
1,886 56,62 20 4   1   0
1,861 57,46 25 4   0   2
1,833 58,42 10 0   0   4
1,721 62,63 2 1   1   4
1,711 63,04 2 3   1   3
1,688 64,00 2 2   0   4
1,678 64,43 4 4   1   2
1,633 66,43 8 4   2   0
1,623 66,89 6 3   3   1
1,599 68,03 6 2   1   4
1,564 69,77 4 5   0   2
1,553 70,34 4 5   1   0