8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-27. Ideálně vyvinuté sloupcovité krystaly pyromorfitu převážně prizmatického typu. Krystalové tvary: a = {11-20}, c = {0001}, m = {10-10}, x = {10-11}. Podle Ježka (1932).

sloupcovité krystaly pyromorfitu