8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-28. Sloupcovité krystaly pyromorfitu. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

sloupcovité hexagonální krystaly pyromorfitu