7.8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-29. Uspořádání jednotlivých atomů (bez atomů vodíku) v základní buňce vivianitu (Z = 2). Atomy Fe obsazují dvě různé strukturní pozice. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

základní buňka struktury vivianitu

Uspořádání atomů v zkladní buňce vivianitu, řez podle (010).

struktura vivianitu podle (010)

Schematické znázornění struktury vivianitu s tetraedry PO4. Řez podle roviny (0001). Vyznačena je základní buňka.