7.8. Fosfáty, arzenáty vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-30. Práškový RTG difrakční záznam vivianitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam vivianitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin vivianitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel)

H   K   L

7,930 12,95 13 1   1   0
6,730 15,28 100 0   2   0
4,900 21,04 12 2   0   0
4,558 22,63 5 -1   0   1
4,341 23,78 2 0   1   1
4,081 25,32 12 1   3   0
3,849 26,88 7 1   0   1
3,768 27,47 1 -1   2   1
3,361 30,87 1 0   4   0
3,343 31,04 2 1   2   1
3,210 32,36 16 0   3   1
2,985 34,87 10 -3   0   1
2,960 35,18 8 2   1   1
2,770 37,68 4 -2   4   0
2,728 38,28 9 -3   2   1
2,706 38,61 9 -1   4   1
2,637 39,66 6 3   3   0
2,593 40,36 4 -1   5   0
2,530 41,41 8 1   4   1
2,514 41,69 3 2   3   1
2,448 42,86 1 4   0   0
2,421 43,37 6 3   0   1
2,321 45,34 7 0   5   1
2,296 45,86 1 0   0   2
2,279 46,22 1 3   2   1
2,233 47,23 5 -3   4   1
2,194 48,12 5 -2   5   1
2,173 48,62 2 0   2   2
2,108 50,22 1 1   1   2
2,075 51,07 4 -3   5   0
2,039 52,04 1 2   6   0
2,012 52,79 2 -1   6   1
1,964 54,19 2 3   4   1
1,936 55,04 2 1   6   1
1,886 56,62 2 1   7   0
1,816 59,02 2 4   3   1
1,793 59,85 1 -3   6   1
1,786 60,11 3 -4   5   1
1,772 60,63 2 0   7   1
1,681 64,30 6 0   8   0
1,660 65,21 2 -3   5   2
1,597 68,11 3 3   3   2
1,583 68,79 4 5   5   0
1,540 71,00 1 1   8   1