8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-31. Dvì orientace sloupcovitého krystalu vivianitu. Krystalové tvary: a = {100}, b = {010}, m = {110}, x = {111}, v = {11-1}, z = {112}, y = {310}. Podle Ježka (1932).

sloupcovitý krystal vivianitu