8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-32. Nepravidelně zformovaný krystal vivianitu s rýhováním na plochách a modrozelenou barvou. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

krystal vivianitu modrozelené barvy