8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-36. Schematické znázornění struktury autunitu v řezu (010), základní buňka je vyznačena. Podle Zamarský (1981).

struktura autunitu