8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-38. Tence až tlustě tabulkovité krystaly torbernitu pinakoidálního typu s ideálním vývinem. Krystalové tvary: a = {100}, c = {001}, m = {110}, p = {101}, l = {111}. Podle Ježka (1932).

tabulkovité krystaly torbernitu