8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-39. Tabulkovitý krystal torbernitu zelené barvy. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

tabulkovitý, zelený krystal torbernitu