8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-4. Krátce sloupcovitý krystal monazitu hnědé barvy. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

hnědý krystal monazitu