8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-40. Tabulkovitý krystal autunitu žluté barvy s dobře viditelnou bazální štěpností. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

žlutý tabulkovitý krystal autunitu