7.8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-41. Uspořádání jednotlivých atomů v základní buňce scheelitu (Z = 4). Atomy Ca jsou v osmičetné koordinaci, wolfram vytváří koordinační tetraedry. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

uspořádání atomů v základní buňce scheelitu

Struktura scheelitu - schématické znázornění s tetraedry WO4, řez (010). Základní buňka je vyznačena.

struktura scheelitu v řezu podle (010)

Schematické znázornění struktury scheelitu pomocí koordinačních polyedrů W (hnědé) a Ca (modré). Vyznačena je základní buňka.

koordinační polyedry ve struktuře scheelitu