7.8. Fosfáty, arzenáty vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-42. Práškový RTG difrakční záznam scheelitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam scheelitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin scheelitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,765 21,64 84 1   0   1
3,105 33,49 100 1   1   2
3,071 33,86 30 1   0   3
2,843 36,68 39 0   0   4
2,621 39,90 19 2   0   0
2,380 44,15 1 2   0   2
2,296 45,85 18 2   1   1
2,256 46,71 3 1   1   4
2,087 50,77 6 1   0   5
1,994 53,30 10 2   1   3
1,928 55,29 36 2   0   4
1,854 57,71 15 2   2   0
1,727 62,38 3 3   0   1
1,688 64,01 17 1   1   6
1,633 66,44 8 2   1   5
1,592 68,36 23 3   1   2
1,587 68,60 4 3   0   3
1,553 70,34 13 2   2   4