8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-44. Krystal žlutého scheelitu dipyramidálního typu. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

dipyramidální krystal žlutého scheelitu