7.8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-45. Uspořádání koordinačních tetraedrů WO4 a oktaedrů Fe (resp. Mn) ve struktuře ferberitu (resp. hübneritu). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

koordinační polyedry ve struktuře wolframitu

Uspořádání koordinačních polyedrů ve struktuře ferberitu v řezu přibližně (010). Základní buňka je vyznačena.

struktura wolframitu podle (010)