7.8. Fosfáty, arzenáty vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-46. Práškový RTG difrakční záznam ferberitu (nahoře) a hübneritu (dole) pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

prášková RTG difrakční záznam ferberitu

prášková RTG difrakční záznam hubneritu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin ferberitu (vlevo) a hübneritu (vpravo), podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,720 17,99 15 0   1   0
4,750 21,71 30 1   0   0
3,749 27,61 30 0   1   1
3,651 28,36 30 1   1   0
2,941 35,41 100 -1   1   1
2,938 35,45 90 1   1   1
2,858 36,48 20 0   2   0
2,483 42,23 15 0   0   2
2,479 42,30 30 0   2   1
2,447 42,88 9 1   2   0
2,369 44,37 9 2   0   0
2,205 47,87 2 -1   0   2
2,195 48,10 16 -1   2   1
2,054 51,63 8 -1   1   2
2,050 51,74 7 1   1   2
2,005 52,99 7 -2   1   1
2,003 53,05 8 2   1   1
1,906 55,97 4 0   3   0
1,875 57,00 5 0   2   2
1,824 58,73 7 2   2   0
1,768 60,80 18 1   3   0
1,742 61,79 8 1   2   2
1,718 62,76 10 2   0   2
1,713 62,97 25 -2   2   1
1,712 63,01 25 2   2   1
1,666 64,93 3 -1   3   1
1,666 64,96 1 1   3   1
1,641 66,05 1 -2   1   2
1,591 68,44 1 0   1   3
1,579 68,99 2 3   0   0

 

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,760 17,87 20 0   1   0
4,840 21,30 65 1   0   0
3,780 27,38 60 0   1   1
3,700 27,98 55 1   1   0
2,996 34,74 100 -1   1   1
2,954 35,25 95 1   1   1
2,880 36,19 30 0   2   0
2,497 41,98 55 0   0   2
2,474 42,39 10 1   2   0
2,416 43,46 20 2   0   0
2,237 47,14 16 -1   0   2
2,209 47,77 25 1   2   1
2,087 50,76 8 -1   1   2
2,057 51,55 12 1   1   2
2,051 51,71 12 -2   1   1
2,021 52,54 10 2   1   1
1,921 55,52 6 0   3   0
1,887 56,59 16 0   2   2
1,851 57,81 16 2   2   0
1,784 60,17 25 1   3   0
1,767 60,84 6 -1   2   2
1,754 61,33 20 -2   0   2
1,744 61,71 20 -2   2   1
1,727 62,40 30 2   2   1
1,720 62,69 20 2   0   2
1,684 64,17 4 -1   3   1
1,678 64,44 6 -2   1   2
1,676 64,50 6 1   3   1
1,647 65,78 4 2   1   2
1,610 67,52 4 3   0   0
1,600 68,00 6 0   1   3
1,550 70,49 2 3   1   0
1,527 71,70 16 -1   1   3