8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-47. Krystal wolframitu s převládajícím prizmatem. Krystalové tvary: a = {100}, m = {010}, w = {110}, t = {102}, l = {210}, p = {111}, o = {11-1}. Podle Ježka (1932).

krystal wolframitu