8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-48. Dvojčatný srůst wolframitu podle (100). Krystalové tvary: a = {100}, m = {110}, t = {102}, x = {101}, f = {011}. Podle Ježka (1932).

dvojčatný srůst wolframitu