8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-49. Hrubě zrnitý krystalický agregát wolframitu s dobře patrnou štěpností a polokovovým leskem. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

krystalický agregát wolframitu