7.8. Fosfáty, arzenáty vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-51. Práškový RTG difrakční záznam wulfenitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam wulfenitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin wulfenitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D

2Theta

I(rel)

H K L

4,958

20,79

11

1 0 1

3,245

32,00

100

1 1 2

3,027

34,38

15

0 0 4

2,718

38,43

20

2 0 0

2,479

42,30

1

2 0 2

2,378

44,19

6

1 1 4

2,212

47,70

3

1 0 5

2,082

50,89

4

1 2 3

2,022

52,51

22

2 0 4

1,921

55,51

9

2 2 0

1,791

59,94

5

3 0 1

1,787

60,09

12

1 1 6

1,715

62,87

1

2 1 5

1,653

65,52

17

3 1 2

1,622

66,94

8

2 2 4

1,514

72,45

1

0 0 8