8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-53. Sloupcovité krystaly wulfenitu, na některých plochách pyramidy s rýhováním. Krystalové tvary: c = {001}, n = {111}, m = {110}, e = {011}, f = {320}. Podle Ježka (1932).

sloupcovité krystaly wulfenitu