7.8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-6. Struktura xenotimu. Atomy fosforu (tmavě modré kuličky) jsou v tetraedrické koordinaci s kyslíkem (světlé modré kuličky) a atom Y (červené kuličky) je osmičetné koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

uspořádání atomů v základní buňce xenotimu

Schematické znázornění struktury xenotimu s tetraedry PO4. Řez podle roviny (100). Vyznačena je základní buňka.

struktura xenotimu v řezu (100)

Schematické znázornění koordinačních polyedrů ve struktuře xenotimu, řez (100). 

koordinační polyedry ve struktuře xenotimu