7.8. Fosfáty, arzenáty vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-7. Práškový RTG difrakční záznam xenotimu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam xenotimu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin xenotimu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel)

H   K   L

4,550 22,68 25 1   0   1
3,450 30,05 100 2   0   0
2,750 37,96 9 2   1   1
2,560 40,90 50 1   1   2
2,440 43,01 13 2   2   0
2,270 46,41 6 2   0   2
2,150 49,17 25 3   0   1
1,929 55,25 9 1   0   3
1,824 58,73 13 3   2   1
1,768 60,79 50 3   1   2
1,725 62,47 18 4   0   0
1,684 64,17 6 2   1   3
1,616 67,22 3 4   1   1
1,543 70,86 9 4   2   0