8. Fosfáty, arzenáty, vanadáty, wolframáty, molybdáty

Obrázek 78-8. Dokonale vyvinuté sloupcovité krystaly xenotimu. Krystalové tvary: z = {111}, a = {100}, m = {110}. Podle Ježka (1932).

sloupečkovité krystaly xenotimu